რომბიპარალელოგრამი, რომლის მოპირდაპირე გვერდები პარალელურია და ამასთანავე ყველა გვერდი ტოლია. მისი დიაგონალები მართი კუთხით გადაკვეთს ერთმანეთს (ურთიერთმართობულია). რომბის დიაგონალები მისი ბისექტრისებია. რომბის ერთ გვერდთან მდებარე კუთხეების გრადუსული ჯამი 180-ს უდრის.

რომბი

რესურსები ინტერნეტში

რედაქტირება