რობოტიმანქანა რომელსაც განსაზღვრული პროგრამის მიხედვით შეუძლია სხვადასხვა ამოცანის დამოუკიდებლად შესრულება. ტერმინი შემოიტანა ჩეხმა მწერალმა კარელ ჩაპეკმა.

ასიმო, ჰონდას მიერ წარმოებული ჰუმანოიდი რობოტი

როგორც წესი რობოტის პროგრამულ უზრუნველყოფაში წინასწარაა ჩადებული გარემოსთან ადაპტაციის მექანიზმები, მაგრამ იგი ასევე შეიცავს ხელოვური ინტელექტის ელემენტებსაც, კერძოდ თვითსწავლებად სისტემებს, რომელთაც რა თქმა უნდა აქვთ თავისი შესაძლებლობების საზღვრები.

ქართული რობოტები;ტატო, მაქსიმუსი, გელა...