რნმ-პოლიმერაზა — ფერმენტი, რომელიც ახორციელებს რნმ-ის მოლეკულების სინთეზს. ჩვეულებრივ, რნმ-პოლიმერაზას უწოდებენ დნმ-დამოკიდებულ რნმ-პოლიმერაზებს, რომლებიც დნმ-ის მატრიცაზე ასინთეზირებენ რნმ-ის მოლეკულებს, ანუ ახორციელებენ ტრანსკრიპციას. რნმ-პოლიმერაზების კლასის ფერმენტები ძალიან მნიშვნელოვანია უჯრედების ფუნქციონირებისთვის, ამიტომ ისინი ყველა ორგანიზმსა და ბევრ ვირუსში არსებობს.

რნმ-პოლიმერაზა
იდენტიფიკატორები
EC 2.7.7.6
CAS 9014-24-8
მონაცემთა ბაზა
IntEnz IntEnz
BRENDA BRENDA
ExPASy NiceZyme
KEGG KEGG
MetaCyc MetaCyc
PRIAM PRIAM
პროტეინის სრუქტურები RCSB PDB PDBe PDBsum
გენური ონტოლოგია AmiGO / EGO

ქიმიური თვალსაზრისით, რნმ-პოლიმერაზები წარმოადგენენ ნუკლეოტიდილ-ტრანსფერაზებს, რომლებიც რიბონუკლეოტიდებს რნმ ჯაჭვის 3'-ბოლოზე აპოლიმერიზირებენ.

ლიტერატურა

რედაქტირება
  • Lehninger Principles of Biochemistry, 4th edition, David L. Nelson & Michael M. Cox

რესურსები ინტერნეტში

რედაქტირება
  • DNAi — DNA Interactive: информация и Flash-ролики об РНК-полимеразе.