მთავარი მენიუს გახსნა

სიტყვა რეპრესია (გვიანდ. ლათ. repressio - დათრგუნვა), შეიძლება ნიშნავდეს: