რეპრესია

მრავალმნიშვნელოვანი

სიტყვა რეპრესია (გვიანდ. ლათ. repressio - დათრგუნვა), შეიძლება ნიშნავდეს: