რელიგიის ფილოსოფია

რელიგიის ფილოსოფია — „რელიგიის ცენტრალური თემებისა და კონცეფციების ფილოსოფიური კვლევა.“[1] რელიგიის ფილოსოფია ფილოსოფიის არაერთ სხვა დარგთან იკვეთება, მათ შორისაა მეტაფიზიკა, ეპისტემოლოგია და ეთიკა.[2]

რელიგიის ფილოსოფია რელიგიური ფილოსოფიისგან იმით განსხვავდება, რომ იგი რელიგიურ საკითხებს არა კონკრეტულ რწმენის სისტემასთან მიმართებით, არამედ ზოგადად რელიგიის, როგორც ერთი მთელის, მიმართ განიხილავს.

სქოლიო რედაქტირება

  1. Taliaferro, Charles (01-01-2014). Philosophy of Religion, 2014. 
  2. Stanford Encyclopedia of Philosophy, "Philosophy of Religion."