რასტრი

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი რასტრი შეიძლება აღნიშნავდეს:


  • რასტრი - გისოსი, რომლის დანიშნულებაა სინათლის მიმართული სხივთა კონის სტრუქტურული გარდაქმნა.
  • რასტრი - ოპტიკური ხელსაწყო