პრაგმატული სანქცია

ტერმინი პრაგმატული სანქცია შეიძლება აღნიშნავდეს: