პოლიმორფიზმი (კომპიუტერული პროგრამირება)

პოლიმორფიზმი (ინგლ. polymorphism) — ობიექტზე ორიენტირებული პროგრამირების ერთ-ერთი საბაზისო მექანიზმი (ინკაფსულაციასთან, მემკვიდრეობასთან და აბსტრაქციასთან ერთად). პოლიმორფიზმი მსგავს ობიექტებს საშუალებას აძლევს ერთი ინტერფეისის გამოყენებით მიმართონ სხვადასხვა ფუნქციას (მეთოდს). სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ერთი და იგივე სახელი შეიძლება რამდენიმე ფუნქციას ჰქონდეს, რომელიც ერთსა და იმავე მოქმედებებს განსხვავებულად ასრულებს, გადაცემული არგუმენტის (მეთოდის პარამეტრის) მონაცემთა ტიპის, ან რაოდენობის გათვალისწინებით. პოლიმორფიზმი საშუალებას გვაძლევს თავიდან ავიცილოთ კოდის დუბლირება და იგი უფრო კითხვადი გავხადოთ. მისი დახმარებით შესაძლებელია მეთოდის (იგივე ფუნქციის) რამდენიმე სახელის ნაცვლად გამოვიყენოთ ერთი, ხოლო მეთოდის პროგრამულ ბლოკში არსებული ინსტრუქციების მრავალფეროვნად შესრულების რეალიზება მოვახდინოთ მისი გადატვირთვის საშუალებით.

ლიტერატურა

რედაქტირება
  • რომან სამხარაძე, Visual C++/CLI.NET, სტუ.