პლინიუსი

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი პლინიუსი შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: