პირველი დარტყმა

პირველი დარტყმა — ცნება ბირთვულ სტრატეგიაში, რომელიც ითვალისწინებს მოწინააღმდეგეზე მოულოდნელ მასირებულ ბირთვული შეტევას. პირველი დარტყმის უპირატესობა გვაძლევს უმოკლეს პერიოდში მოწინააღმდეგეს სტრატეგიული ბირთვული ძალების ნეიტრალიზების საშუალებას, რაც მას საპასუხო დარტყმის უნარიანობას დააკარგვინებს. ამრიგად, პირველი დარტმის თეორია ეწინააღმდეგება შემკავებლობის თეორიას.