პიპა ქვენიფნეველი

პიპა ქვენიფნეველიXIV საუკუნის პირველი ნახევრის ქვეიფნეველთა (ქსნის ერისთავთა) საგვარეულოს წარმოადგენელი, გიორგი ბრწყინვალის თამამებრძოლი, დიპლომატი.

პიპა ქვენიფნეველი იყო წარმოადგენელი ქვეიფნეველ ერისთავთა ფეოდალური საგვარეულოსი, რომელიც XIII საუკუნის დასასრულიდან მოყოლებული, XIV-XV საუკუნეების განმავლობაში მნიშვნელოვან თანამდებობებს ფლობენ სამეფო კარზე და აქტიურად მონაწილეობენ პოლიტიკურ პროცესებში. XVI საუკუნიდან თავიანთი სამფლობელო მხარის მიედვით ქვენიფნევლები ქსნის ერისთავებად იწოდებიან.

ლიტერატურარედაქტირება

  • ჟამთააღმწერელი, ქართლის ცხოვრება, ს. ყაუხჩიშვილის გამოც. თბილისი, 1959.