პარნასი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

სიტყვას პარნასი შეიძლება აღნიშნავდეს: