ორთო...

ვიკიპედიის მრავალმნიშვნელობის გვერდი

ორთო... (ბერძნ. orthos - სწორი, პირდაპირი) შეიძლება აღნიშნავდეს:

  • რთული სიტყვის ნაწილი, მიუთითებს მოქმედების ან მოვლენის სისწორეზე, მაგ., ორთოგრაფია და სხვა;
  • ქიმიაში მეტა-, ორთო-, პარა-.