ოკამი

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ოკამი შეიძლება აღნიშნავდეს: