ნინო ალექსი-მესხიშვილი

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელით ნინო ალექსი-მესხიშვილი ცნობილია ორი პიროვნება: