ნიკოლოზ II

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ნიკოლოზ II შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: