ნიზიბისის ზავი ასევე ნიზიბისის პირველი ზავირომის და სასანიანების იმპერიებს შორის 299 წელს დადებული ზავი, რომლითაც დასრულდა 296-299 წლებში მიმდინარე რომაულ-სპარსული ომი. ხელშეკრულებით დადგენილი საზღვარი ფუნქციონირებდა 363 წლის ნიზიბისის მეორე ზავამდე.

ხელშეკრულება რედაქტირება

ზელშეკრულება შეიცავდა შემდეგ შეთანხმებებს:

შედეგები რედაქტირება

ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ დიოკლეტიანემ დაიწყო რომის აღმოსავლეთ საზღვრის გაძლიერება. გაამაგრა ციხეები და გაზარდა ჯარის რაოდენობა.

მშვიდობა ორ იმპერიას შორის შენარჩუნდა 40 წელი სანამ 330-იან წლებში რომის ტერიტორიაზე არ შეიჭრა შაპურ II.[3][4]

სქოლიო რედაქტირება