ნატიფ ხელოვნებათა სკოლა (პარიზი)

ნატიფი ხელოვნების სკოლა ( ფრანგ. École des Beaux-Arts) მიუთითებს რამდენიმე გავლენიან სკოლაზე საფრანგეთში. მათგან ყველაზე განთქმულია ნატიფი ხელოვნების ეროვნული უმაღლესი სკოლა, რომელიც ამჟამად პარიზის მარცხენა სანაპიროზე მდებარეობს, ლუვრის მოპირდაპირედ, მე-6 რაიონში. სკოლის ისტორია 350 წელს ითვლის და ევროპის მრავალი გამოჩენილი ხელოვანი ჰყავს გაზრდილი. ე.წ. "ბოზ-არტის" სტილი ეყრდნობოდა კლასიკურ "ატიკურობას" და მიზნად ისახავდა ამ იდეალიზებული ფორმების შენახვასა და ამ სტილის მომავალი თაობებისთვის გადაცემას. როგორც სენის სანაპიროზე მდებარე ეკლესია 1991 წლიდან შეტანილია იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლების სიაში.

შესასვლელი ბონაპარტის ქუჩიდან.
იუნესკოს დროშა მსოფლიო მემკვიდრეობა UNESCO, ობიექტი № 600
ინგლ.რუს.ფრ.