ნასყიდი გლეხი — გლეხთა კატეგორია ფეოდალურ საქართველოში. ნასყიდს იმ გლეხს უწოდებდნენ, რომელიც ფეოდალმა იყიდა. გლეხი უმეტესად მიწიანად იყიდებოდა (ასევე ხდებოდა შეწირვაც), რაზედაც ნათლად მიუთითებს გასხვივების საბუთებში გლეხის ადგილსამყოფლის მითითებაც. ზოგოერთ საბუთში მოხსენიებული არიან უმიწოდ გაყიდული გლეხებიც. ამგვარ გლეხებს ფეოდალი მიწაზე სვამდა და გარკვეულ ბეგარას აკისრებდა. ნასყიდი გლეხთა კატეგორია ფეოდალიზმის მთელ მანძილზე ჩანს.

იხილეთ აგრეთვერედაქტირება

ლიტერატურარედაქტირება

  • ბერძნიშვილი მ., გლეხთა კატეგორიები XI-XII სს-ში,«ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიის ინსტიტუტის შრომები», 1960, ტ. 5, ნაკვ. 1;
  • მეტრეველი რ., ქსე, ტ. 7, გვ. 327, თბ., 1984