მშრალი კანონიკანონი, რომელიც კრძალავს ალკოჰოლური სასმელების წარმოებასა და გაყიდვას. შემოღებული იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში (1920-1933) და ზოგიერთ სხვა ქვეყნებში (მაგ. ფინეთში), მაგრამ სასურველი ეფექტი არ მოჰყოლია. მას სისტემურად არღვევდნენ ე. წ. ბუტლეგერები, რომლებიც ალკოჰოლური სასმელის კონტრაბანდით, არალეგალური წარმოებითა და ვაჭრობით მდიდრდებოდნენ.

არალეგალური ალკოჰოლის კონფისკაცია, 1925 წელი.

ლიტერატურარედაქტირება

  • Susanna Barrows, Robin Room, and Jeffrey Verhey (eds.), The Social History of Alcohol: Drinking and Culture in Modern Society (Berkeley, Calif: Alcohol Research Group, 1987)
  • Susanna Barrows and Robin Room (eds.), Drinking: Behavior and Belief in Modern History University of California Press, (1991)
  • Jack S. Blocker, David M. Fahey, and Ian R. Tyrrell eds. Alcohol and Temperance in Modern History: An International Encyclopedia 2 Vol. (2003)
  • JS Blocker, Jr. "Did prohibition really work? Alcohol prohibition as a public health innovation." Am J Public Health. 2006 Feb;96(2):233-43. Epub 2005 27 December.
  • Ernest Cherrington, ed., Standard Encyclopaedia of the Alcohol Problem 6 volumes (1925–1930), comprehensive international coverage to late 1920s
  • Jessie Forsyth Collected Writings of Jessie Forsyth 1847-1937: The Good Templars and Temperance Reform on Three Continents ed by David M. Fahey (1988)
  • Gefou-Madianou. Alcohol, Gender and Culture (European Association of Social Anthropologists) (1992)