მუხიანი

მრავალმნიშვნელოვანი

მუხიანი შეიძლება აღნიშნავდეს: