მუსიკალური ჩანაწერის გაყიდვების სერტიფიკაცია

მუსიკალური ჩანაწერის გაყიდვების სერიფიკაცია — სერტიფიკაციის სისტემა, რომელიც მუსიკალური ჩანაწერის გარკვეული რაოდენობის ასლის გაყიდვისას გამოიყენება.

თითქმის ყველა ქვეყანა RIAA სერთიფიკაციის სხვადასხვა კატეგორიას მიჰყვება, რომლებსაც ძვირფასი მასალების სახელები ქვიათ: ოქროს, პლატინის და ბრილიანტის (ზოგიერთ ქვეყანაში გამოიყენება ვერცხლის კატეგორიაც). გაყიდების რაოდენობა, რომლებიც კონკრეტული წოდებისთვისაა საჭირო, ცვალებადია სხვადასხვა ქვეყნის მიხედვით და ამ ქვეყნის მოსახლეობის რაოდენობაზეა დამოკიდებული.