მუსიკალური ჟანრი

მუსიკალური ჟანრი — მუსიკალური ნაწარმოების კატეგორია (ან ჟანრი), რომელიც „ძირითად მუსიკალურ ენას“ ან ამა თუ იმ სტილს განეკუთვნება. მუსიკა ასევე შეგვიძლია განვიხილოთ ისეთი არამუსიკალური კატეგორიის მიხედვით, როგორიცაა გეოგრაფიული წარმოშობა, რაც თავის მხრივ, მრავალ ქვე-ჟანრს მოიცავს. მუსიკალური ჟანრი (ან ქვეჟანრი) განისაზღვრება ხერხების, სტილის, კონტექსტისა და თემების (არსი, განწყობა) მიხედვით.

ლიტერატურარედაქტირება

  • Т.В. Чередниченко. Жанр музыкальный // Музыкальный энциклопедический словарь, 1990, с.192.