შეგიძლიათ შექმნათ დოკუმენტაცია ამ მოდულისათვის: მოდული:წლების ინფო/ინფო

require('Module:No globals')

local p = {}
local root = {}

local function addRow(row)
	table.insert(root, row)
end

local function RepresentYear(year)
    return year < 0 and "ძვ. წ. " .. -year or year
end

local function dateDif(year, offset)
    if year > 0 and year + offset <= 0 then return year + offset - 1
    	elseif year < 0 and year + offset >= 0 then return year + offset + 1
    	else return year + offset end
end

function p.main(frame)
	local year = tonumber(frame.args.year)
	
	addRow("{| class=\"infobox\" style=\"width:300px\" allign=\"center\"\n")
	addRow("|- style=\"background-color:#f3f3f3\"\n")
	addRow("| align=\"right\" | '''<small>ათასწლეული: </small>'''\n")	
	addRow("| align=\"center\" | [[ძვ. წ. I ათასწლეული|ძვ. წ. I]] · '''[[I ათასწლეული|I]]''' · [[II ათასწლეული|II]]\n")
	addRow("|- style=\"background-color:#f3f3f3\"\n")
	addRow("| align=\"right\" | '''<small>საუკუნე:</small>'''\n")
	addRow("| align=\"center\" | [[ძვ. წ. I საუკუნე|ძვ. წ. I]] · '''[[I საუკუნე|I]]''' · [[II საუკუნე|II]]\n")
	addRow("|- style=\"background-color:#f3f3f3\"\n")
	addRow("| align=\"right\" | '''<small>წლები:</small>'''\n")
	addRow("| align=\"center\" | ")

	for i = -3, 3 do
		if i ~= 0 then addRow("[[" .. RepresentYear(dateDif(year, i)) .. "]]")
			else addRow("<br>'''[[" .. RepresentYear(dateDif(year, i)) .. "]]'''<br>") end
		
		if (i - 1) % 4 < 2 then addRow(" · ") end
	end

	addRow("\n|}")

	return table.concat(root)
end

return p