შეგიძლიათ შექმნათ დოკუმენტაცია ამ მოდულისათვის: მოდული:სავარჯიშო/Beqabai/მოდული1/ინფო