მოდელი (ფრანგ. modèle, ლათ. modulus-დან — „ზომვა, ანალოგი, ნიმუში“) — სისტემა, რომლის გამოკვლევებიც ემსახურება სხვა სისტემის შესახებ ინფორმაციის მიღებას[1], ეს არის გამარტივებული წარმოდგენა რეალური მოწყობილობის და/ან მასში მიმდინარე პროცესებისა და მოვლენების შესახებ.

სასწრაფო დახმარების მანქანის მოდელი

მოდელების აგება და გამოკვლევა, ანუ მოდელირება, ამარტივებს რეალურ მოწყობილობაში (პროცესში...) არსებული თვისებებისა და კანონზომიერებების გამოკვლევას. გამოიყენებენ შემეცნებისთვის (განხილვისთვის, ანალიზისა და სინთეზისთვის).

ლიტერატურა რედაქტირება

  • Неуймин Я. Г. Модели в науке и технике. История, теория, и практика. Л., 1984
  • Штофф В. А. О роли модели в познании Л., 1963
  • Хорошев А. Н., Введение в управление проектированием механических систем: Учебное пособие, Белгород, 1999. — გვ. 372, ISBN 5-217-00016-3. Электронная версия 2011 г.
  • Юдин А. Д. Экстремальные модели в экономике. М., 1979

სქოლიო რედაქტირება

  1. Уёмов А. И. Логические основы метода моделирования, М.: Мысль, 1971. — 311 с, c.48