მი — მესამე მუსიკალური ნოტი. ფორტეპიანპზე მდებარეობს ორი შავი კლავიშის მარჯვნივ. აღინიშნება სიმბოლოთი E.ის სანოტო სისტემაზე ასე გამოისახება:

მი ნოტები სხვადასხვა ოქტავაში