მიხეილ წინამძღვრიშვილის ქუჩა

სახელწოდება მიხეილ წინამძღვრიშვილის ქუჩა შეიძლება აღნიშნავდეს: