მირდატიქართლის (იბერიის) მეფე. ორმეფობის მეექვსე წყვილის წარმომადგენელი (იხ. ორმეფობა). მისი თანამეფე „მოქცევაჲ ქართლისაჲ“-ს მიხედვით (ლეონტი მროველთან ეს წყვილი საერთოდ არ არსებობს) იყო როკ.[1]

და მეფობდა იმიერ როკ და ამიერ -- მირდატ. და ამისა ზე მოაკლდა არმაზი სამეუფოჲ და მცხეთას ოდენ იყო მეფობაჲ.[2]

იხილეთ აგრეთვე

რედაქტირება
  1. ლორთქიფანიძე მ., მეტრეველი რ., საქართველოს მეფეები, თბ.: „ნეკერი“, 2007. — გვ. 22, ISBN 99928-58-36-2.
  2. მოქცევაჲ ქართლისაჲ, შატბერდისეული ვერსია: [თავი ა~], იზ~. გვ. 2.