მილიტარიზმი — იდეოლოგია, რომელიც სახელმწიფო პოლიტიკის მთავარ ამოცანად მიიჩნევს სახელმწიფოს სამხედრო ძლიერებას, სამხედრო მოქმედების წამოწყების შესაძლო მიზნით.

მიუხედავად იმისა, რომ ოტო ფონ ბისმარკი იყო პოლიტიკოსი და არა სამხედრო ოფიცერი, მას ეცვა სამხედრო ფორმა, როგორც იმდროინდელი პრუსიის მილიტარისტული კულტურის ნაწილი.

მილიტარისტული პოლიტიკისთვის დამახასიათებელია: გამალებულ შეიარაღება, სამხედრო ბიუჯეტის ზრდა, ქვეყნის ეკონომიკის გასამხედროება, ომის პროპაგანდა, სხვა ქვეყნებთან სამხედრო ბლოკების შექმნა, კონფლიქტების სამხედრო გზით გადაწყვეტის მცდელობა, ომების წამოწყება და სხვა სახელმწიფოების წინააღმდეგ.

ლიტერატურა რედაქტირება

  • Barr, Ronald J. "The Progressive Army: US Army Command and Administration 1870–1914." St. Martin's Press, Inc. 1998. ISBN 0-312-21467-7.
  • Barzilai, Gad. Wars, Internal Conflicts and Political Order. Albany: State University of New York Press. 1996.
  • Bond, Brian. War and Society in Europe, 1870–1970. McGill-Queen's University Press. 1985 ISBN 0-7735-1763-4
  • Conversi, Daniele 2007 'Homogenisation, nationalism and war’, Nations and Nationalism, Vol. 13, no 3, 2007, pp. 1–24

რესურსები ინტერნეტში რედაქტირება