მექსიკელები

მექსიკელებიხალხი, მექსიკის ძირითადი მოსახლენი (78 მლნ) და მეზობელ რაიონებში აშშ-ში (13 მლნ); ანთროპოლოგიური ტიპი - ძირითადად მეტისები, რომლებიც ჩამოყალიბდნენ ესპანელთა შერევით აბორიგენ ინდიელებთან (აცტეკები, მაია, ოტომიტები, მიშტეკები, საპოტეკები და ა.შ.).