მეუფე გრიგოლი

მრავალმნიშვნელოვანი

მეუფე გრიგოლი შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: