მეტყველებაადამიანის საუბრის ფორმა გარკვეულ წესებზე დაყრდნობილი ენობრივი კონსტრუქციებით. მეტყველების პროცესი ვარაუდობს, ერთის მხრივ, აზროვნების ფორმირებასა და ფორმულირებას ენობრივი (მეტყველების) მეშვეობით, მეორე მხრივ კი — ენობრივი კონსტრუქციების აღქმა და გაგება. მეტყველება წარმოადგენს ფსიქოლინგვისტურ პროცესს. მეტყველება იცვლება ადამიანის ინდივიდუალური თავისებურებების შესაბამისად, ასევე შინაგანი მდგომარეობისა და სიტუაციის მიხედვით. მეტყველების საშუალებით ადამიანი ადრეული ასაკიდანვე ენის დაუფლების პროცესში იძენს თავისი კულტურის და სოციალური წრის გამოცდილებას.

მეტყველება

რესურსები ინტერნეტში რედაქტირება