მერვა — ნივთიერებათა ნაზავი, რომელიც რჩება ფუტკრის ფიჭის გადადნობის შედეგად. გადადნობით გამოეყოფა ცვილი და მინარევები, რომლითაც ფუტკარი ფიჭებს ასტერილებს. ცვილის გამოდნობის შემდეგ რჩება დინდგელი, ბარტყის პერანგი და სხვა ნარევი ნივთიერებები. მერვა სწორედ ამ ნარჩენების ერთობლიობა არის.

Merva.jpg

ლიტერატურარედაქტირება

  • Белик Э. В. Мерва // Белик Э. В. Пчеловод. Словарь-справочник, Ростов-на-Дону: Феникс; Донецк: издательский центр «Кредо», 2007