მატერია (ლათ. māteria „ნივთიერება“) — ფიზიკური სუბსტანცია, რომელიც შედგება ფიზიკური ობიექტებისაგან.

ყველაფერი რაც რეალურად არსებობს სამყაროში, მატერიაა. მატერიას, რომლისგანაც შედგება ფიზიკური სხეული, ნივთიერება ეწოდება. ნივთიერებაა: ჰაერი, წყალი, მიწა, ხე, მეტალები. მაგრამ ბუნებაში არ შეიძლება ყველაფერს ეწოდოს ნივთიერება. მაგალითად, სინათლე, რადიოტალღები, ელექტრული და მაგნიტური ველები არ წარმოადგენენ ნივთიერებას. ეს არის მატერიის არსებობის სხვა ფორმა - მას ველი ეწოდება. მატერია არსებობს ნივთიერებისა და ველის სახით.

სამყაროს მრავალსაუკუნოვანმა შესწავლამ მეცნიერები მიიყვანა დასკვნამდე, რომ მატერია არ არსებობს მოძრაობის გარეშე –– მოძრაობა მატერიის ძირითადი თვისებაა. სამყარო მოძრავი მატერიაა. ბუნებაში ნებისმიერი მოძრაობა ემორჩილება გარკვეულ კანონებს. ფიზიკის ნაწილს, რომელიც შეისწავლის სხეულთა მოძრაობას, მექანიკა ეწოდება.

ლიტერატურა რედაქტირება

  • ი.კიკოინი, ა.კიკოინი, „ფიზიკა მერვე კლასის სახელმძღვანელო“, თბ., 1989
  • ბ. ბუხოვცევი, ი. კლიმენტოვიჩი, გ. მიაკიშევი. „ფიზიკა მეცხრე კლასის სახელმძღვანელო“, თბ., 1988
  • ვ.ა. ვაშაყმაძე, „ფიზიკა მოსამზადებელი განყოფილების მსმენელებისა და აბიტურიენტებისათვის“, თბ., 1985