მარჯანი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ტერმინით მარჯანი შეიძლება აღნიშნული იყოს: