მარჩბივი

ვიკიპედიის მრავალმნიშვნელობის გვერდი

სიტყვას „მარჩბივი“ რამდენიმე მნიშვნელობა აქვს: