მამულა (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

მამულა შეიძლება აღნიშნავდეს:

  • მამულა — მრავალწლოვანი მცენარე;
  • მამულა — სოფელი დმანისის მუნიციპალიტეტში.