მათემატიკური ფაქტორიალი

მათემატიკაში ნატურალური რიცხვის ფაქტორიალი (აღინიშნება, ) განისაზღვრება როგორც -დან -მდე ყველა რიცხვის ნამრავლი.

.

კავშირი გამა ფუნქციასთანრედაქტირება

რიცხვის ფაქტორიალსა და გამა ფუქნქციას შორის დამოკიდებულება მოიცემა ფორმულით:

 ,

სადაც   გამა ფუქნქციას აღნიშნავს.

რესურსები ინტერნეტშირედაქტირება