მათემატიკური დამტკიცება

მათემატიკური დამტკიცებამათემატიკაში ჩვენება იმისა რომ, გარკვეული აქსიომების დაშვების პირობებში სამართლიანია გარკვეული მტკიცებულება, თეორემა.

პითაგორას თეორემის ვიზუალური დამტკიცება

დამტკიცება არის ლოგიკური არგუმენტი, რომელიც იყენებს აქსიომებს, უკვე დამტკიცებულ თეორემებს და გამოყვანის წესებს.

ლიტერატურა რედაქტირება

  • Solow, D. (2004), How to Read and Do Proofs: An Introduction to Mathematical Thought Processes, Wiley, ISBN 0-471-68058-3.
  • Velleman, D. (2006), How to Prove It: A Structured Approach, Cambridge University Press, ISBN 0-521-67599-5.

რესურსები ინტერნეტში რედაქტირება