მადჰია პრადეში (Madhya Pradesh, mp) — შტატი ინდოეთში ცენტრში. შეიქმნა 1950 წელს ბრიტანეთის ინდოეთის ცენტრალური პროვინციისაგან. 1956 წელს შეურთდა ბჰოპალი, მადჰია ბჰარატი და ვინდჰია პრადეში.


  • მოსახლეობა - 62.761 ათასი;
  • ფართობი - 296 ათასი;
  • ქალაქები (ათ.) ინდორი (1.629), ბჰოპალი (C, 1.462), ჯაბალპური (970), გვალიორი (843).
  • ენა ჰინდი.