ლოკალური ომი (ლათ. localis - ადგილობრივი) – ომი, შეიარაღებული კონფლიქტი, რომელიც ერთ ქვეყანაში ან ქვეყნის ერთ ნაწილში ვითარდება. მისი შედეგი შეიძლება გახდეს ორ ან მეტ სახელმწიფოს შორის არსებული ტერიტორიული, რელიგიური, ნაციონალური შუღლი.