ლენინის რაიონი (სტავროპოლი)

ლენინის რაიონი — ქალაქ სტავროპოლის სამი რაიონიდან ერთ-ერთი.

გეოგრაფია რედაქტირება

რაიონი მდებარეობს ქალაქის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში. იგი სტავროპოლის ცენტრალური რაიონია, რადგან მის ტერიტორიაზე კონცენტრირებულია მთავარი ფედერალური ინსტიტუტები და ხელისუფლების ორგანოები. ლენინის რაიონი, ეს ის მნშვნელოვანია ადმინისტრაციული ერთეულია, რომელიც უზრუნველყოფს სტავროპოლის კაპიტალური ფუნქციების განხორციელებას.

რაიონის ტერიტორია 5600,88 ჰექტარია; საზღვრების სიგრძე 57,2 კმ. მოსახლეობა - 132 002 ადამიანს შეადგენს 2020 წლის მონაცემებით.

ისტორია რედაქტირება

ლენინის რაიონი შეიქმნა რუსეთის საბჭოთა ფედერაციული სოციალისტური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის 1962 წლის 26 ივნისის განკარგულების საფუძველზე და სტავროპოლის სახალხო დეპუტატების საკრებულოს 1962 წლის 20 ივლისის ბრძანების თანახმად [1][2].

სტრუქტურა რედაქტირება

სტავროპოლის ტერიტორიის 04.10.2004 წლის კანონის შესაბამისად. No84-KZ ქალაქ სტავროპოლის, ტერიტორიის მუნიციპალური წყობის საზღვრის დამყარების შესახებ გააფართოვა თავისი საზღვრები სოფელ დემინოს ნაწილის ანექსიით. ლენინის რაიონი მოიცავს 11 მიკრორაიონს, რომლებსაც მართავენ რაიონული საბჭოები (ტერიტორიული საზოგადოებრივი თვითმმართველობის საბჭოები), რომლებიც აერთიანებენ 700-ზე მეტ საშინაო საბჭოს [3], ქუჩის კომიტეტებს, რომლებიც ორგანიზებას უწევენ მოსახლეობას შორის, მოსახლეობის ფართო ჩართვას რაიონის საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.

ამჟამად ლენინის რაიონის ტერიტორიაზე 52 ათასამდე ადამიანი მუშაობს. 2003 წელს შექმნილი ლიდერების საბჭო აქტიურად მონაწილეობს რაიონის ცხოვრებაში. ეს არის კოორდინატორი ურთიერთობის საწარმოს, დაწესებულებებსა და ორგანიზაციებს შორის მუნიციპალურ და სახელმწიფო ორგანოებთან სოციალური პრობლემების მოგვარებაში.

რეგიონში 16 უმაღლესი და საშუალო პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებაა, სადაც 30 ათასზე მეტი სტუდენტი სწავლობს.

ლენინის რაიონის საგანმანათლებლო დაწესებულებები ღირსეულად წარმოადგენენ ქალაქს ფედერალურ და რეგიონალურ დონეზე.

ინფრასტრუქტურა რედაქტირება

რაიონის ტერიტორიაზე განლაგებულია არაერთი მნიშვნელოვანი დანიშნულების ძეგლი, თუ დაწესებულება, მათ შორის:

  • საგანმანათლებლო დაწესებულებები:

18 უმაღლესი და საშუალო პროფესიული სასწავლებელი, 3 გიმნაზია, 1 ლიცეუმი, 5 საშუალო საგანმანათლებლო და 2 სპეციალური გამოსასწორებელი სკოლა, 28 საბავშვო ბაღი, 20 კვალიფიციური სამედიცინო დაწესებულება.

  • სპორტული ობიექტები:

დინამოს სტადიონი, საფეხბურთო სპორტული სკოლა, ძიუდოს და სამბოს უმაღლესი სპორტული უნარების სკოლა.

  • სხვადასხვა მნიშვნელობის ობიექტები:

კულტურული მემკვიდრეობის 10-მდე ობიექტი, ურბანული დაგეგმარებისა და არქიტექტურის, ხელოვნებისა და არქეოლოგიის ძეგლები.

რესურსები ინტერნეტში რედაქტირება

სქოლიო რედაქტირება