ლა — მეექვსე მუსიკალური ნოტი. კლავიატურაზე მდებარეობს სამი შავი კლავიშის შორის სოლ-ის მარჯვნივ. აღინიშნება სიმბოლოთი A. ის ასე გამოისახება სანოტო სისტემაზე:

ლა ნოტები სხვადასხვა ოქტავაში ვიოლინოსა და ბანის გასაღებებში