ლაკონიზმი (ბერძნ. lakonismos) — აზრის სათქმელის გამოხატვა მოკლედ, სხარტად, ზუსტად და მკაფიოდ. ლაკონიზმი ახასიათებს ხალხურ სიტყვა-თქმებსა და ანდაზებს, აფორიზმებს, გამოცანებს, ფრთოსან სიტყვებს, ლოზუნგებს, მაგ., „ფარით ან ფარზე“, „მივედი, ვნახე, დავამარცხე“. ლაკონიზმი მეტწილად ექსპრესიული მეტყველების თვისებაა. მას იყენებენ ენციკლოპედიისა და სხვადასხვა სახის ლექსიკონების შედგენისას. ლაკონიზმის უბადლო ოსტატი იყო სულხან-საბა ორბელიანი.

სიტყვის ფუძე წარმოიქმნა ლაკონიასგანძველი საბერძნეთის რეგიონი, სადაც მდებარეობს ქალაქი სპარტა, რომლის მცხოვრებნიც ლეგენდის მიხედვით, ამ თვისებით იყვნენ დაჯილდოებულნი.