კულტურული გეოგრაფია

კულტურული გეოგრაფიასაზოგადოებრივი გეოგრაფიის ერთ-ერთი განშტოება. შეისწავლის კულტურულ პროდუქტებსა და ნორმებს და მათ ცვალებადობას დროსა და სივრცეში. ფოკუსირდება აღწეროს და გააანალიზოს ენები, რელიგიები, ეკონომიკა, მთავრობები და სხვა კულტურული ფენომენების ცვალებადობის ან შენარჩუნების მუდმივა ერთი ადგილიდან მეორეში, ასევე ხსნის როგორ მოქმედებენ ადამიანები სივრცეში.[1]

კულტურული გეოგრაფიის შესწავლის არეალი საკმაოდ ფართოა.

  1. Jordan-Bychkov, Terry G.; Domosh, Mona; Rowntree, Lester (1994). The human mosaic: a thematic introduction to cultural geography. New York: HarperCollinsCollegePublishers. ISBN 978-0-06-500731-2.