ტერმინით კონტინენტალური კონგრესი მოიხსენიება სამი შემდეგი წარმომადგენლობითი ორგანო:კონფედერაციის კონგრესი გადაიქცა ამერიკის რევოლუციის მმართველ ორგანოდ, ხოლო ომის დამთავრების შემდეგ აშშ–ს საკანონმდებლო ორგანოდ.