კომლი — საზოგადოებრივი შენაერთი, რომელიც ერთ საოჯახო მეურნეობას მოიცავს და ძირითადი ფაქტორია მრავალ სოციალურ, მიკროეკონომიკურ და სამთავრობო მოდელების ანალიზში. ტერმინი ზოგადად მიუთითებს ყველა პირზე, რომელიც ერთ ოჯახში ცხოვრობს.

ძირითად ეკონომიკურ მოდელთა უმრავლესობა არ ითვალისწინებს, კომლის ყველა წევრი ტრადიციული გაგებით ერთ ოჯახს ეკუთვნის თუ არა. საზოგადოებრივი პოლიტიკის განხილვისას კომლსა და ოჯახს ხშირად მოიხსენიებენ, როგორც სინონიმებს. თუმცა რეალურად, ეს ორი ტერმინი ერთმანეთისგან განხსვავდება.

ლიტერატურა რედაქტირება

  • The Economist Book Of Vital World Statistics: A Complete Guide To The World In Figures, Introduction by Sir Claus Moser KCB CBE, The Economist Books Ltd., Fourth reprint, paperback edition, October 1992 (contains a section entitled “Consumer Durables,” with estimates of household ownership of a wide range of consumer durables in OECD countries and various Eastern European countries)

რესურსები ინტერნეტში რედაქტირება