კოლეჯი

образовательные учреждения, различающиеся по уровню страны

კოლეჯი (ლათ. collegium) ამჟამად ხშირად საგანმანათლებლო დაწესებულებაზე მიუთითებს. უფრო ვრცელი გაგებით, ეს შეიძლება იყო რაიმე პროფესიის კოლეგთა ჯგუფის სახელი (მაგ. საარჩევნო კოლეგია, სამხედრო კოლეგია, და ა.შ.). თავდაპირველად ის აღნიშნავდა საერთო კანონებით ერთად მცხოვრებ ადამიანთა ჯგუფს (con-, „ერთად“ + leg-, „კანონი“).