კოზმა და დამიანე (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელები კოზმა და დამიანე შეიძლება აღნიშნავდეს: